Drijfvuilbak gemaal Snel en Polanen te Woerden

Opdrachtgever: Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden