Duurzaamheid

Duurzaamheid

CO2 reductie

CO2 Transparantie

Deelname sector -cq. keteninitiatieven

Duurzaamheid

Aannemingsbedrijf Ateko B.V. heeft een duidelijke visie op duurzaamheid die verder gaat dan oog voor milieuaspecten alleen. Duurzaamheid begint bij ons met lange-termijn relaties met opdrachtgevers, werknemers en onderaannemers. We doen op persoonlijke wijze zaken, delen onze kennis en ons vakmanschap. Dit alles om ons stukje aarde leefbaar te houden voor de volgende generatie.

CO2 reductie

Als wij kijken naar de groei en ontwikkeling van Ateko, zien wij dit in het licht van duurzaamheid. Wij geloven dat bijdragen aan een duurzame wereld van het grootste belang is voor de wereld van vandaag en morgen. Hier zetten wij ons met hart en ziel voor in.

Daarbij hoort ook het zoeken naar en uitvoeren van milieubesparende maatregelen. We investeren in schoner materieel en werken aan een verdere reductie van het energieverbruik gerelateerd aan onze activiteiten. Onze doelstelling is om in 2025 de CO2-uitstoot ten opzichte van 2020 met 6% te hebben gereduceerd.

CO2 Transparantie

Effectieve in- en externe communicatie is essentieel voor een goed werkend energiemanagementsysteem met de daaruit herleide CO2 reductiedoelstellingen. In ons communicatieplan hebben wij beschreven hoe Ateko communiceert over haar inspanningen met betrekking tot het CO2 bewust handelen als onderdeel van een duurzame dienstverlening.

Deelname sector -cq. keteninitiatieven

De CO2-Prestatieladder stimuleert organisaties optimaal gebruik te maken van de kennis en initiatieven van andere partijen. Deelname aan lopende initiatieven biedt kansen voor het verkrijgen van goed bruikbare kennis, welke toepasbaar is voor verdere reductie van de belangrijkste energiestromen binnen de organisatie.

Ateko neemt deel aan de volgende sector-cq. keteninitiatieven:

Wij nodigen ook u uit om met tips, ideeën / suggesties te komen.