Realiseren vispassage en renoveren stuw Schenkel te Lopik

Opdrachtgever: Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden