Stuw Achterweg te Doorn

Opdrachtgever: Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden